BIJN.nl
De onafhankelijke experts van de woningmarkt

Voorwaarden gebruik kortingscode BIJN.nl

Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van kortingscodes die u worden aangeboden door BIJN Real Estate BV. (BIJN.nl). Door gebruik te maken van BIJN.nl kortingscodes gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die worden aangeboden door BIJN.nl.

2. Voor digitale kortingscodes die bestaan uit cijfers en letters geldt in veel gevallen dat deze zijn gekoppeld aan een e-mailadres. De kortingscode werkt alleen als het betreffende e-mailadres wordt gebruikt bij het bestellen van artikelen. De kortingscode kan niet in combinatie met een ander e-mailadres worden gebruikt.

3. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.

4. Kortingscodes uitgegeven door BIJN.nl kunt u gebruiken voor aankopen bij BIJN.nl.

5. U kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen.

6. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.

7. Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.

8. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

9. U kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. U kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere diensten dan de diensten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.

10. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.

11. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).

12. U kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciele doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.

Sinds 2001 ruim 407.507 aanvragen - Totaal 22.159 beoordelingen
Gemiddelde score 8,7