background

Disclaimer van BIJN.nl

Algemeen

BIJN Inspections and Advice BV (Kamer van Koophandel 66079454), hierna te noemen BIJN.nl, verleent u hierbij toegang tot de websites van BIJN.nl en nodigt u uit een offerte aan te vragen en/of het aangebodene te kopen. BIJN.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

BIJN.nl spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten en producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met BIJN.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BIJN.nl. Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BIJN.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Heeft u vragen over een van onze diensten neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Keuring

o.a. aankoop, MJOP, oplevering,...

Lees verder


Taxatie

woningen en BOG

Lees verder


Energie

label, maatwerk, besparing

Lees verder


Onderhoud

(ver)bouw plannen?

Lees verder


Arno Korbijn
“Heeft u vragen of wilt u gratis advies over de koop, verkoop, (ver)bouw van uw woning of bedrijfspand. Neem dan contact met ons op.”
Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00
Bel : 088-0034810
WhatsApp : 06-17484935